3กิจกรรม ทำประจำลดภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม คือ การถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งมีสาเหตุจากการสูญเสียเซลล์สมองโดนเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งจนลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ ความเสื่อมถอยจะดำเนินไปอย่างช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไป บางครั้งอาจใช้เวลานับ 10 ปี กว่าความผิดปกติจะปรากฏชัดเจนจนสังเกตุเห็นได้
ดังนั้นควรเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง ดังนี้

1.ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
คือการออกแบบแอโรบิค เช่น การวิ่ง ว่ายน้ำ เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือเต้นแอโรบิค วันละ 30 นาที อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน
2.รักษาสุขภาพอยู่เสมอ
-ควรเลือกรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช ปลา
-ควรมีกิจกรรมทางกาย เช่น เดินแทนการนั่งรถ ทำงานบ้าน ทำงานอดิเรกที่ชอบ
-ควรมีกิจกรรมทางสังคม เช่นออกไปพบป่ะเพื่อนฝูง พูดคุยกับเพื่อนบ้าน
-ควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
-ไม่ควรสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา
-ไม่ควรทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางศรีษะ
-ไม่ควรปล่อยให้มีน้ำหนักตัวมากจนอ้วน
3. บริหารสมองบ่อยๆ
-ท่านิ้วโป้ง
มือขวาชูนิ้วโป้ง มือซ้ายชูนิ้วก้อย เมื่อทำได้ ให้สลับเปลี่ยนเป็นมือขวา ชูนิ้วก้อย มือซ้ายชูนิ้วโป้ง
-ท่าจีบแอล
มือขวาทำมือเป็นรูปจีบ มือซ้ายทำเป็นรูปตัวแอล เมื่อทำได้แล้วให้สลับเปลี่ยนเป็นมือขวาทำรูปตัวแอล มือซ้ายทำรูปจีบ
-ท่าจับจมูกจับหู
มือขวาจับปลายจมูก มือซ้ายจับหูขวาเมื่อทำได้ ให้สลับเปลี่ยนเป็นมือขวาจับหูซ้าย มือซ้ายจับปลายจมูก
*ควรทำเป็นประจำเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะคะ

ขอบคุณ สสส.