ศาลเจ้าแม่สองนาง

ศาลเจ้าแม่สองนางเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้บูชาและขอพรให้เจริญรุ่งเรือง ตำนานเรื่องเจ้าแม่สองนางเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจ้าเมืองนักรบเวียงจันทน์สมัยโบราณ เป็นบุคคลสำคัญที่ชาวบ้านในอีสานหลายจังหวัดเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของตนและมีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถปกป้องคุ้มครองตนและชุมชนให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวงได้

ตำนานเจ้าแม่สองนางหลายตำนานมีโครงเรื่องที่คล้ายกัน คือ พระธิดาหรือลูกหลาน (เป็นพี่น้องกันหรือไม่ก็เป็นฝาแฝด) ของเจ้าเมืองหรือนักรบ ได้ล่องเรืออพยพมาตามแม่น้ำโขงแล้วเรือล่มเสียชีวิตในแม่น้ำโขง ต่อมาวิญญาณของทั้งคู่ได้ปรากฏให้ชาวบ้านตามชุมชนต่าง ๆ เห็น ชาวบ้านจึงได้ตั้งศาลขึ้น เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าแม่สองนาง นอกจากเป็นความเชื่อร่วมกันของผู้คนที่อพยพมาจากนครเวียงจันทน์แล้ว ยังสะท้อนความสัมพันธ์ของกลุ่มชนในแต่ละกลุ่มว่ามีบรรพบุรุษร่วมกันหรือได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากนครเวียงจันทน์เหมือนกัน ชุมชนที่นับถือเจ้าแม่สองนางจึงบวงสรวงและเซ่นไหว้เจ้าแม่เป็นประจำทุก ๆ ปีเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน รวมทั้งร้องขอความอุดมสมบูรณ์และความสันติสุขของชุมชน โดยถือปฏิบัติการบวงสรวงเซ่นไหว้ในช่วงเดือน 6 เป็นประจำทุกปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand