วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

อาณาจักรขนาดใหญ่ราว 91 ไร่แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” ที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ท่ามกลางภูเขาสูงใหญ่ลดหลั่นสลับกันโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น ยังมีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา

อย่างไรก็ตาม มีเรื่องเล่าขานกันว่ามีชาวบ้านหลายคนเคยเห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ และเรียกตามกันมาว่า “ผาซ่อนแก้ว” ปัจจุบัน สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีอาคารปฏิบัติและบรรยายธรรม อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับผู้อบรมภาวนาในแนวสติปัฏฐาน 4 อีกทั้งยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand