ขยายถนนสุทธาวาส เร่งให้เสร็จปลายปี60นี้

กทม.เร่งมือขยายถนนสุทธาวาส แก้ปัญหารถติดฝั่งธน ต้องเสร็จสมบูรณ์ปลายปี60นี้ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยกล่าวว่า โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์

เป็นโ๕รงการที่จะช่วยทำให้ระบบโครงข่ายจราจรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยข๘ณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาดำเนินการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำที่อยู่ในแนวขยายถนนสุทธาวาส ตั้งแต่บริเวณคลองวัดไชยทิศจนถึงคลองชักพระ ซึ่งจะมีทั้งอาคาร บ้าน และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ดินริมทางรถไฟ จำนวน 36 หลัง ตนได้สั่งการให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารมาแสดงตัวหรือมาพบเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน เพื่อที่จะทำการออกคำสั่งตามกฎหมายควบคุมอาคารในการรื้อย้ายบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ แต่หากไม่มีเจ้าของอาคารมาแสดงตัว กทม.ก็จะทำการออกคำสั่งแจ้งการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเองทั้งหมดต่อไป
นายจักพันธ์กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ในส่วนอื่นๆ ขณะนี้กทม.ดำเนินการวางท่อระบายน้ำจากช่วงตั้งแต่ถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองชักพระในฝั่งขวาของถนนด้านที่ติดกับทางรถไฟสายใต้ และได้ปรับแผนการทำงานใหม่ โดยเร่งการก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จในปลายปี2560นี้ ดังนั้น ส่วนบ้านรุกล้ำทั้งหมด ก็จะต้องรื้อย้ายออกโดยเร็วที่สุด ซึ่งตนกำหนดการรื้อย้ายไม่เกินเดือนก.ย.นี้ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการได้สมบูรณ์ โดยเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด ตลอดจนเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews